Kolumni

Hyötyjien aika on ohi – nyt voittavat brändit, jotka kuuntelevat kuluttajaa

13.10.2023 7:05
Elina Rapeli
Brändit, jotka haluavat vain hyötyä asiakkaasta, eivät enää menesty. Menestykseen nousevat sen sijaan brändit, jotka aidosti auttavat ja palvelevat ihmisiä, kirjoittaa Elina Rapeli.

Kuluttajat tunnistavat epäaidon brändin. He kaipaavat aitoa vuorovaikutusta ja yhteyttä. Luottamusta luovat brändit, jotka ovat inhimillisiä ja välittävät aidosti asiakkaistaan ja yhteisöistään.

H2H-markkinointi vastaa kuluttajien tarpeeseen.  Siinä tunnustetaan, että jokaisen transaktion, klikkauksen ja konversion takana on ihminen, jolla on ainutlaatuiset tarpeet, huolenaiheet ja toiveet. Joko teidän organisaatiossanne tunnustetaan samat asiat?

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

H2H-markkinointia toteuttavat brändit huomioivat ihmisen ja keskittyvät yksilöllisten tarpeiden ymmärtämiseen ja vastaavat niihin. Jos haluat olla yksi näistä brändeistä, aseta asiakkaan auttaminen ja palveleminen hyötymisen edelle. Rakenna suhteita, jotka perustuvat luottamukseen ja empatiaan.

H2H-markkinointimallin ydin muodostuu seuraavasta neljästä osa-alueesta:

1. Aitous

H2H-markkinoinnin sydän on aitous – eikä se ole tässä tapauksessa vain muotisana. Kun aitoudesta tulee markkinointistrategiasi kulmakivi, tapahtuu jotain maagista. Asiakkaat aistivat sen: he tuntevat aitouden valitsemistasi sanoista, tekemisistäsi ja arvoistasi. Aitouden tunne heijastuu jokaiseen kohtaamiseen asiakkaan kanssa, mikä taas edistää luottamusta ja uskollisuutta.

2. Luottamus

Luottamus on arvokkain valuuttasi markkinoilla. Sosiaalisessa mediassa ja pikaviestipalveluissa se voidaan rakentaa tai tuhota hetkessä. Brändit, jotka jatkuvasti osoittavat aitoa toimintaa, olipa kyse sitten tuotteista, asiakaspalvelusta tai yhteisöllisestä sitoutumisesta, ovat niitä, jotka voittavat kuluttajan luottamuksen. Ja rahat.

3. Lisäarvon tuottaminen

Lisäarvo on kuin salainen kastikeresepti, joka muuttaa kuluttajien satunnaiset sitoumukset pysyviksi suhteiksi ja vie brändit kohti kasvua ja asiakasuskollisuutta. Tuottaessasi lisäarvoa asiakkaalle kyse ei ole vain tuotteen myynnistä vaan kuluttajan kokemuksen parantamisesta ja ongelmakohtiin puuttumisesta.

Brändit, jotka aktiivisesti etsivät tapoja luoda lisäarvoa asiakkailleen, vaikuttavat kuluttajiin pysyvästi. Kun asiakkaat hyötyvät, heistä tulee brändin puolestapuhujia, jotka levittävät sanaa saamistaan poikkeuksellisista kokemuksista. Tämä lisäarvon vauhdittama suusta suuhun -markkinointi lisää H2H-markkinoinnin vaikutusta.

4. Yhteisöt

Elinvoimainen ja sitoutunut yhteisö on menestyksekkään H2H-markkinoinnin sydämen syke, joka muokkaa brändimielikuvaa, lisää uskollisuutta ja edistää kasvua tavoilla, joita perinteiset markkinointimallit eivät koskaan pystyisi tekemään.

Digitalisaatio ei ole ainoastaan pienentänyt maailmaa. Se on myös korostanut yhteisöjen merkitystä. Yhteisöt ovat paikkoja vuoropuhelulle, palautteelle ja keskinäiselle tuelle. Yhteisö on täynnä brändin puolestapuhujia. Kun asiakkaillasi on myönteinen kokemus yhteisöstä, heistä tulee innokkaita brändilähettiläitä, jotka levittävät sanaa brändistäsi.

 

Kuluttajilla on nykyään mahdollisuus tehdä valintoja arvopohjaisesti. Aitous, luottamus, lisäarvon tuottaminen, yhteisöllisyys ja sosiaalinen vastuu ovat perusta, johon markkinoinnin tulevaisuus rakentuu.

Markkinoijina meidän ei pidä kysyä, miten brändi voi hyötyä kuluttajasta. Meidän pitää kysyä, miten brändi voi aidosti palvella ja parantaa kuluttajien elämää. H2H ei ole strategia. Se on asiakasta kunnioittava tapa toimia.

Elina Rapeli on markkinointipäällikkö ja h2h-markkinoinnin puolestapuhuja, joka uskoo brändien voittavaan etuun silloin, kun ihminen muistetaan pitää ajatuksen ja tekemisen ytimessä.