Canva Pty Ltd
Ilmiöt

Alanvaihtajat toiseksi kiinnostuneimpia markkinointialasta

23.1.2024 14:16
Mitra Vasara
Työelämätutkimuksen mukaan 42 prosenttia markkinointialan työntekijöistä harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä.

Palveluyhtiö Baronan neljättä kertaa toteutetun Työelämätutkimuksen mukaan halukkuus vaihtaa työpaikkaa sekä alaa on kasvussa. Alanvaihtajia kiinnostaa erityisesti kaupan ala, joka nousi nyt heidän suosituimmaksi alaksi. Seuraaville sijoille tulivat markkinointi ja muut luovat alat sekä teollisuusala.

Tutkimuksen mukaan markkinoinnin, median ja viestinnän aloilla työpaikan vaihtoa harkitsee 37 prosenttia vastaajista. Työpaikan vaihtoa harkitsevista markkinointialan työntekijöistä 63 prosenttia ilmoittaa kaipaavansa parempaa palkkaa työstään. 37 prosenttia vastaajista kaipasi muutosta työn merkityksellisyyteen ja työtehtävien sisältöön.

Sosiaali- ja terveysalan kyky pitää kiinni työntekijöistään on tutkimuksen mukaan heikentynyt vuoden aikana merkittävästi. Työpaikan vaihtohalukkuuden syitä tarkasteltaessa sosiaali- ja terveysalalla korostuvat työhyvinvoinnin tukeminen sekä johtaminen. Matkailu- ja ravintola-alalla korostuvat joustavat työskentelymahdollisuudet, ja kaupan alalla palkka sekä mahdollisuudet edetä uralla.

Yli puolet markkinointialan työntekijöistä kokee tutkimuksen mukaan tarvitsevansa työnsä hoitamiseen uutta tietotaitoa. 58 prosenttia vastaajista kokee myös, että työnantaja huolehtii osaamisen kehittämisestä hyvin. 81 prosenttia markkinointialan vastaajista näkee osaamisensa riittäväksi työelämän muutoksiin ja kehitykseen nähden.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Markkinointialalla arvostetaan työelämän joustavuutta

Työelämätutkimuksen mukaan hyvinvointi on työelämässä hieman heikentynyt vuoden sisällä. Parhaiten voidaan markkinointialalla ja muille luovilla aloilla. 79 prosenttia näillä aloilla työskentelevistä vastaajista kertoi voivansa hyvin. Teollisuusalalla osuus oli 73 prosenttia ja julkisella sektorilla 69 prosenttia. 

Työelämän joustavuutta arvostetaan suuresti, erityisesti asiantuntija-aloilla. markkinointi- ja muilla luovilla aloilla joustavuutta arvostaa jopa 88 prosenttia vastaajista, samoin kuin IT- ja tietoliikennealoilla Määrä on kasvanut edelliseen vuoteen nähden.

Julkisen sektorin, teollisuusalan sekä sosiaali- ja terveysalan vastaajat kokivat oman toimialansa vastuullisimmaksi. 

Työelämätutkimus toteutettiin vuonna 2023 neljättä kertaa.

Tutkimusta varten haastateltiin 2 030 työssäkäyvää suomalaista. 

Tutkimus jakautuu neljään osa-alueeseen: työn merkitys ja työura, osaaminen, hyvinvointi sekä työelämän kansainvälistyminen ja vastuullisuus. 

Sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan edustavan tutkimuksen aineiston keräsi Norstat marras-joulukuussa 2023.