Ilmiöt

Yli puolet viestinnän ammattilaisista kokee työnsä kuormittavaksi, vihaisen puheen sanotaan lisääntyneen

Henkilökohtaista vihaista puhetta on kohdannut neljännes viestijistä.
Kuva:
Unsplash/Christin Hume
Yli puolet viestinnän ammattilaisista kokee työnsä kuormittavaksi, vihaisen puheen sanotaan lisääntyneen

Viestinnän ala 2021 -tutkimus paljastaa, että yli puolet viestinnän ammattilaisista kokee kuormittuvansa työssään. Viestinnän merkityksen on sanottu korostuneen pandemia-aikana, mikä selittänee omalta osaltaan työn kuormittavuutta. Myös useiden yritysten epävakaalla taloudellisella tilanteella saattaa olla tekemistä kuormittavuuden kanssa.

Viestinnän ammattilaiset ry:n ProComin julkaisema tiedote kertoo, että 55 prosenttia tutkimukseen vastanneista viestijöistä kokee työnsä melko kuormittavaksi. Kuormitus johtuu ennen kaikkea työn määrästä, liian pienistä resursseista, yllättävistä tilanteista, liiallisesta kiireestä ja työn silppuisuudesta.

Tuloksista selviää myös, että joissain tapauksissa organisaatioissa ei ymmärretä viestintäosaston tehtäviä, mikä heijastuu suoraan osaston resursseihin ja rahaan.

Viestijät kuitenkin kokevat, että heidän työtään arvostetaan aiempaa enemmän. 72 prosenttia vastaajista kokee, että viestinnän alan arvostus yhteiskunnassa on noussut koronan aikana. Lähes kaksi kolmasosaa kokee, että viestintäalaa arvostetaan yhteiskunnassa. Myös Viestijät itse arvostavat alaansa, sillä 98 prosenttia vastaajista arvostaa viestinnän alaa erittäin tai melko paljon

Vihaisen puheen määrä kasvanut

Tutkimustulosten perusteella kuormitusta tuoviin tekijöihin saattaa kuulua myös vihaisen puheen määrän kasvu, sillä viestijät kokevat vihaisen puheen selvästi lisääntyneen kahden viime vuoden aikana. Muutos voi osaltaan lisätä työn henkistä painetta ja sitä kautta vaikuttaa kuormittavuuteen.

Tutkimuksen mukaan organisaatioon kohdistuvaa vihaista puhetta on kohdannut lähes kaksi kolmesta vastaajasta. Henkilökohtaista vihaista puhetta on kohdannut neljännes vastaajista.

Lähes 90 prosenttia organisaatioista reagoi vihaiseen puheeseen useimmiten keskustelemalla siitä organisaation sisällä.

Miesten mediaanipalkka korkeampi kuin naisilla

Tutkimuksessa selvitettiin myös alan palkkoja, työmäärän kehitystä ja työnäkymiä.

Palkoista selvisi, että miesten mediaanipalkka on yhä selvästi naisten omaa edellä: miesten mediaanipalkka on 4265 euroa, kun taas naisten 4098 euroa. Kaikkien viestijöiden mediaanipalkka on 4 098 euroa, joka on yli 200 euroa suurempi summa kuin vuonna 2019.

Mediaanipalkan kasvua voi osittain selittää lisääntyneellä työmäärällä, sillä yli puolet vastaajista sanoo työmäärän kasvaneen. Kolmanneksen työmäärä on pysynyt ennallaan.

Työmäärän kasvu puolestaan näkyy rekrytointien määrässä. Alalla työskentelevistä 41 prosenttia raportoi, että omassa yksikössä on rekrytty lisää väkeä kahden viime vuoden aikana. 13 prosenttia puolestaan kertoo vähennyksistä.

Yleisesti ottaen alaan on vahva usko, sillä vastaajista 71 prosenttia uskoo alan kasvavan edelleen ja 74 prosenttia uskoo työtilanteensa olevan turvattu seuraavinakin vuosina.

Lähde: ProComin tiedote

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa