Jyväskylän yliopisto
Digitaalisuus

Tutkimus: Vain harva luottaa kykyihinsä käyttää somea ammatillisesti, johtajuudella iso merkitys viestintäkyvykkyyteen

23.4.2021 14:40
Toni Rajamäki
Sosiaalinen media on tänä päivänä tärkeässä roolissa muun muassa asiantuntijuuden jakamisessa.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkijan Kaisa Pekkalan (kuvassa) ja tutkijatohtori Ward van Zoonenin mukaan harva luottaa kykyihinsä käyttää somea ammatillisesti. Pekkalan ja van Zoonenin tutkimusartikkeli julkaistiin European Management Journal -lehdessä.

Tutkimuksen mukaan alle viidennes vastaajista kokee olevansa tarpeeksi kyvykäs käyttämään sosiaalista mediaa omassa työssään, vaikka some on tänä päivänä tärkeä kanava työelämässä. Tutkimukseen osallistui 1179 asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevää henkilöä.

Somessa muun muassa jaetaan asiantuntijuutta, luodaan ja ylläpidetään verkostoja, markkinoidaan omaa osaamista ja myydään, mutta harva osaa vielä hyödyntää somekanavia tässä mielessä. Tutkimuksesta selviää hyvin, että itsensä kyvykkääksi someviestijäksi kokevat henkilöt käyttävät somea aktiivisemmin ammatillisessa mielessä kuin he, jotka eivät koe olevansa kyvykkäitä.

– Sosiaalisen median käyttö työhön liittyvässä viestinnässä on verrattain uusi ilmiö asiantuntijatyössä ja vaatii uuden tiedon ja taitojen sekä työtapojen omaksumista. Osa työntekijöistä kokee itsensä kyvykkääksi, ja nämä henkilöt myös käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisemmin. Osa asiantuntijoista ei kuitenkaan koe, että heillä olisi tällaista osaamista, ja tutkimuksemme tulosten perusteella tämä on liitoksissa siihen, käyttävätkö he sosiaalista mediaa ammatillisiin tarkoituksiin, Pekkala sanoo Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa nousee esiin myös se, että organisaatioilla ja etenkin johtamisella on tärkeä rooli työntekijöiden kokemukseen omasta kyvykkyydestä. Organisaatioiden tuki, sosiaalisen median käyttöön liittyvien odotusten selkeys sekä koulutuksen tarjoaminen vahvistavat luottamusta osaamiseen. Toisin sanoen organisaatioiden ja johtajien pitäisi panostaa näihin asioihin, mikäli he haluavat työntekijöidensä jakavan somessa työhönsä ja työpaikkaansa liittyvää sisältöä sekä asiantuntijuutta edistääkseen esimerkiksi yrityksen työnantajabrändiä.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että organisaatiot voivat vaikuttaa työntekijöiden käsitykseen viestintäkyvyistään ja heidän sosiaalisen median käyttöönsä. Tuen tarjoaminen tasapuolisesti on tärkeää, jotta kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kehittää viestintäosaamistaan niin halutessaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)