Petrebels / Unsplash
Brändit

Tutkimus: tuotevalikoiman uudistaminen edistää yrityksen kasvua

21.4.2023 13:38
Satu Hurme
Yhteen tuotteeseen erikoistuneiden yritysten määrä on kasvussa Suomessa. Myös yritysten sisäisen tuotannon monipuolisuus on vähentynyt.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tuoreen tutkimuksen mukaan yritykset, jotka kehittävät tuotevalikoimaansa säännöllisesti, kasvattavat tuotantoaan nopeammin kuin yritykset, joiden tuotevalikoimassa ei tehdä muutoksia.

Tutkimuksen mukaan eniten tuotevalikoiman muutoksia tekevät suuret, tuottavat ja korkeamman hintatason yritykset. 

Monituoteyritysten määrä on tutkimuksen mukaan vähentymässä, samalla kun yhteen tuotteeseen erikoistuneiden yritysten määrä kasvaa. Samalla havaittiin, että yritysten sisäinen tuotanto on yksipuolistumassa.

– Tämä kehityskulku viittaa siihen, että yritysten erikoistuminen lisääntyy ja tuotevalikoima supistuu. On kuitenkin hyvä huomioida, että vaikka Suomessa monituoteyritysten määrä vähenee, kyseiset yritykset tuottavat edelleen suurimman osan alan arvonlisäyksestä, sanoo Etlan tutkija Nelli Valmari tiedotteessa.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Monituoteyritysten suuri osuus arvonlisäyksen tuotossa selittyy sillä, että niillä on tyypillisesti suuremmat resurssit. Tuotevalikoiman monipuolisuudella on havaittu olevan vahva myönteinen vaikutus kaikkiin taloudellisiin mittareihin. Uudistaminen ja innovaatiot ovat keskeisiä tekijöitä tuottavuuden kasvattamisessa.

– Yritysten uudistuminen tuotevalikoimaa kehittämällä on jäänyt vielä vähäiselle tutkimuspohjalle Suomessa, vaikka nyt saamiemme tulosten perusteella tuotevalikoiman muutokset yrityksissä ovat läheisesti yhteydessä suomalaisten teollisuusyritysten taloudellisiin lopputulemiin. Suomi tarvitsee uudistuvia yrityksiä tuottavuuden vauhdittamiseksi, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen tiedotteessa.

Aiemmin tehty tuottavuustutkimus on keskittynyt pääasiassa yritysten markkinoille tuloon ja poistumiseen sekä tuotannontekijöiden kohdentumiseen yritysten kesken. 

Etlan nyt julkaisemassa Renewal of Companies Through Product Switching -tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten teollisuusyritysten tuotevalikoimien kehitystä vuosina 2009–2019. Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta, jossa selvitetään uusia innovaatiovetoisia talouskasvun lähteitä.