Shridhar Gupta/Unsplash
Ilmiöt

Suomalaisista vain 12 prosenttia haluaa työskennellä täysin etänä

17.1.2024 11:11
Mitra Vasara
Mahdollisuus etätyöhön vaikuttaa merkittävästi työpaikan valintaan.

Valokuituverkkoyhtiö GlobalConnectin tilaaman kyselytutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista suosii hybridityöskentelyä pelkän lähi- tai etätyön sijaan. Suomalaiset ja tanskalaiset ovat kyselyn mukaan innokkaimpia tekemään töitä kodin lisäksi myös konttorilla. 

GlobalConnectin kyselytutkimuksen mukaan 19 prosenttia suomalaisista työskentelee pääsääntöisesti etänä, kun taas 62 prosenttia työpaikan tiloissa. Suomalaisista 19 prosenttia kertoo työskentelevänsä sekä lähityössä että etänä, mutta halukkuutta hybridimalliin on enemmän. Yli 60 prosenttia vastaajista haluaisi työskennellä osan päivistä työpaikallaan ja osan etänä.

Verrattuna Ruotsiin ja Norjaan ovat suomalaiset ylipäätään halukkaampia tekemään töitä kodin lisäksi myös työpaikallaan. Vain 12 prosenttia suomalaisista haluaisi työskennellä täysin kotoa käsin, kun taas Norjassa vastaava osuus on 29 prosenttia ja Ruotsissa jopa 40 prosenttia.

Peräti 22 prosenttia suomalaisista kertoo, että on vaihtanut työpaikkaa, koska ei ole saanut tehdä etätöitä niin paljon kuin on halunnut.

Tulosten perusteella Suomen tilanne vertautuu vahvimmin Tanskaan, jossa kolme neljästä tulee mieluummin fyysisesti töihin, kuin työskentelee kotoa käsin.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

– Tutkimustulokset olivat ainakin itselleni yllätys. Olemme pandemia-ajan myötä kolmen vuoden ajan toistelleet, että kotona työskentely on uusi normaali. Tämä oletus on nyt kyseenalaistettava, sillä suomalaiset haluavat selvästi edelleen olla myös fyysisesti läsnä työpaikallaan, sanoo GlobalConnectin henkilöstöjohtaja Annette Otto tiedotteessa.

– Monet yritykset ovat panostaneet voimakkaasti siihen, että kotona työskentelyyn on hyvät puitteet. Nyt kun näemme, että työntekijöillä on selkeä halu tulla vähintäänkin osaksi aikaa viikosta toimistolle, on järkevää, että yritykset panostavat enemmän myös fyysiseen työympäristöön, Otto tarkentaa.

Etä- ja hybridityön mahdollistaminen työnantajien kilpailuvaltti

Jos suomalaiset saisivat itse valita, päivittäin fyysisesti työpaikallaan työskentelisi edelleen noin neljännes suomalaisista. Kolmea tai neljää päivää työpaikalla tekisi kolmannes vastaajista.

Mahdollisuus etätyöhön vaikuttaa merkittävästi työpaikan valintaan. Peräti 22 prosenttia suomalaisista kertoo vaihtaneensa työpaikkaa, koska ei ole saanut tehdä etätöitä niin paljon kuin on halunnut. Vastaajista 16 prosenttia harkitsee paraikaa työpaikan vaihtoa samasta syystä.

– Lähityöskentelyn merkittävimmiksi hyödyiksi nousevat kyselyssä sosiaaliset kontaktit ja yhteistyö kollegoiden kanssa sekä työ- ja vapaa-ajan erottuminen. Suomessa on ehkä vahvimmin kaikista maista omaksuttu hybridityökulttuuri. Etätyömahdollisuuden lisäksi arvostamme sosiaalista kanssakäymistä toimistolla. Hybridityön mahdollistaminen onkin yrityksille jatkossa keskeistä, jotta he saavat pidettyä parhaat työntekijät talossa, Otto sanoo.

GlobalConnectin etätyöskentelyä koskeva kyselytutkimus tehtiin Suomessa marraskuussa 2023. 

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, ja siihen osallistui tuhat 18–80 -vuotiasta vastaajaa. 

Otos valittiin vastaamaan kansallista ikä-, sukupuoli- ja aluejakaumaa. 

Tutkimuksen toteutti Syno International. 

Vastaavan kyselytutkimuksen Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa toteutti Voxmeter elo-syyskuussa 2023. Siihen vastasi  tuhat  ihmistä kustakin maasta.