Kuva: Allef Vinicius / Unsplash
Ilmiöt

Musiikkialalla edelleen runsaasti syrjintää – alle puolet ammattilaisista pitää alaa yhdenvertaisena

25.3.2024 10:35
Mikko Perttunen
Etnisistä vähemmistöistä 61 prosenttia ja naisista kaksi kolmesta on kokenut syrjintää tai epäasiallista kohtelua.

Suomen musiikkialalla esiintyy edelleen runsaasti syrjintää ja epäasiallista kohtelua.

Teosto teetti helmi–maaliskuussa kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin yhdenvertaisuuden tilaa sekä syrjintää musiikkialalla. Kyselyn kautta kerättiin tietoa eri ryhmien syrjintäkokemuksista sekä niiden vaikutuksista musiikkialan kehitykseen. Tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto Vastakaiku.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 914 musiikkialalla toimivaa henkilöä. Vastaajista valtaosa oli musiikin säveltäjiä, sanoittajia tai esittäjiä. Selvästi suurin osa, 45 prosenttia, vastaajista oli freelancereita, mutta vastauksia saatiin laajasti myös järjestöjen ja organisaatioiden työntekijöiltä sekä yrittäjiltä.

Vastaajista alle puolet piti musiikkialaa yhdenvertaisena. Vastausten mukaan syrjintä ja ennakkoluulot rasittavat alaa vahvasti, estäen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen. Toisaalta alan koettiin menneen myös eteenpäin erityisesti sukupuolten välisessä tasa-arvossa ja nuorempia sukupolvia pidettiin aiempaa ennakkoluulottomampia.

Eniten syrjintää koetaan etnisten vähemmistöjen joukossa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

54 prosenttia vastaajista on kokenut jonkinlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Eniten syrjintää koetaan etnisten vähemmistöjen joukossa. Tästä ryhmästä 61 prosenttia on kokenut syrjintää tai epäasiallista kohtelua taustansa vuoksi.

Sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää tai epäasiallista kohtelua on kokenut kaksi kolmesta naisesta musiikkialalla. Miehistä sukupuolista syrjintää on kokenut vain 14 prosenttia.

Ikäsyrjintää on kokenut yli kolmannes musiikkialalla toimivista. Ikäsyrjintää koetaan kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten nuorimmissa ja yli 50-vuotiaden ikäryhmässä.

Yleisimpiä syrjinnän muotoja oli vähättely, asiantuntemuksen aliarviointi tai tunnustuksen puute. Puolet oli kokenut myös ulkopuolelle jättämistä tai epäasiallista kommentointia. Kolmannes syrjintää kokeneista kertoi, ettei heille ollut maksettu samanarvoisesta työstä samaa korvausta.

61 prosenttia syrjintää kokeneista kertoi sen vaikuttaneen kielteisesti urakehitykseen ja 41 prosenttia kertoi harkinneensa alan vaihtoa syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun vuoksi.

Vain neljännes oli raportoinut syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta eteenpäin jollekin taholle.

”Tietyt tehtävät musiikkialalla ovat jakautuneet vain tietyille demografian edustajille. Esimerkiksi päättävät tehtävät ovat usein valkoisten miesten tehtäviä ja markkinointi & PR -tiimit ovat pääosin naisten. Tummaihoisia ei näy juuri ollenkaan alalla muuten kuin artistin roolissa”, todetaan yhdessä kyselyn avoimista vastauksista.