Kuva: Bermix Studio / Unsplash
Ilmiöt

MMA:n palkkatutkimus: rahalliset kannustimet lisääntyneet myös markkinoinnin töissä

21.3.2024 15:28
Mikko Perttunen
Palkkakuilu naisten ja miesten välillä vaikuttaa hieman kaventuneen.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkat nousivat 7 prosenttia vuonna 2023, selviää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n palkkatutkimuksesta.

Palkat nousivat keskimääräistä paremmin toimialoilla, joilla myynnin ja markkinoinnin palkat tyypillisesti sovitaan henkilökohtaisesti. Lisäksi markkinointitehtävissä palkat kehittyivät enemmän kuin myyntitehtävissä.

MMA:n palkkatutkimuksessa mediaanipalkka vuonna 2023 oli myyntipainotteisissa tehtävissä 5 760 euroa ja markkinointipainotteisissa 4 000 euroa. Niillä, jotka työskentelevät sekä myynti- että markkinointitehtävissä, mediaanipalkka oli 6 110 euroa.

Myynti- ja markkinointialalle on tyypillistä, että palkoista halutaan neuvotella henkilökohtaisesti. Tällaista sopimistapaa toivoi 64 prosenttia vastaajista. Halua henkilökohtaiseen palkkaneuvotteluun on etenkin myyntitehtävissä työskentelevillä. Lisäksi miesvastaajat suosivat naisia enemmän itse palkoista sopimista.

Yleistä palkankorotustasoa paremmin palkat kehittyivät erityisesti metsä- ja elintarviketeollisuudessa, joissa työskentelevät myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset eivät pääosin ole työehtosopimusten piirissä.

Vain 13 prosenttia tutkimukseen vastanneista toivoo, että palkat neuvotellaan järjestö- tai keskusjärjestötasolla. Kuitenkin yleisimmäksi syyksi (66 prosenttia) vuoden 2023 palkankorotukselle vastaajat mainitsivat yleiskorotuksen.

"Palkkatasa-arvon eteen on vieläkin paljon työtä tehtävänä."
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Naisvaltaisen markkinointialan palkat vuonna 2023 nousivat 4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä on hieman suurempi nousu kuin miesvaltaisella myyntialalla, joissa palkat nousivat 2 prosenttia.

Myyntitehtävissä maksettavat kannusteet eli bonukset ja provisiot tyypillisesti nostavat ansiotasoa. Pelkkä kiinteä palkka taas on yleisempi naisilla ja markkinointitehtävissä työskentelevillä.

Markkinoinnin ammattilaisilla pelkkää kiinteää palkkaa saavien osuus laski 9 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Vastaavasti niiden markkinoijien osuus, jotka saivat kiinteän palkan lisäksi bonuksia, kasvoi 30 prosentista 39 prosenttiin.

– Nostimme viime vuonna esiin, että markkinoijia on syytä palkita enemmän kannustimilla. Asiassa on nyt otettu harppaus eteenpäin ja suunta on oikea. Silti markkinointipainotteinen tehtävä muihin vastaajiin verrattuna laskee kuukausiansioita noin 1 000 euroa, vaikka yli 80 prosentilla markkinoijista on korkeakoulututkinto. Tämä on iso epäkohta, johon on puututtava, korostaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Kun MMA:n tutkimuksen aineistosta huomioidaan ilmiselvät erojen selittäjät, kuten asuinalue, työkokemusvuodet ja tehtävän vaativuustaso sekä myyntipainotteisuus, pelkästään miessukupuoli nostaa alan ammattilaisten ansioita noin 800 euroa. Palkkakuilu näyttää kuitenkin hieman kaventuneen, sillä vuotta aiemmassa tutkimuksessa miessukupuoli nosti ansioita noin 1 000 euroa.

– Palkkatasa-arvon eteen on vieläkin paljon työtä tehtävänä, vaikka naisvastaajien ja markkinoijien ansiotaso on parantunutkin. Epäkohtiin on mahdollista puuttua paremmin, kun palkat otetaan avoimemmin puheeksi työpaikolla, Hovinmäki korostaa.

Toisaalta ongelmana on, että valtaosassa (76 %) myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työpaikoista palkka-avoimuus ei toteudu. Yli kymmenesosassa työpaikoista puhe palkoista kuuluu jo työarkeen.

MMA:n palkkatutkimuksen toteutti Aula Research Oy sähköisellä kyselyllä 5.–26.1.2024. Siihen vastasi yhteensä 1 927 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista, joista 1 762 työskenteli koko vuoden 2023 täyspäiväisesti toisen palveluksessa.

Vastaajista 84 prosenttia tavoitettiin MMA:n jäsenrekisterin kautta. Tutkimukseen osallistui myös Markkinointi- ja Myyntikollektiivien sekä Marketing Finlandin jäseniä.