Kolumni

Mainostoimisto ei ole aina muutoksen este, mutta hidaste se useimmiten on

15.6.2023 8:30
Juuso Enala
Polte oman mielipiteen ilmaisuun tukahduttaa kyvyn kuunnella. Tunnustan itsekin istuneeni asiakaspalavereissa, jossa en ole suostunut kuulemaan, mitä minulta pyydetään, kirjoittaa Juuso Enala.

Muutos on väistämätön osa liike-elämää. Jotta yritykset pysyisivät kilpailukykyisinä ja relevantteina, niiden on mukauduttava muuttuviin markkinatilanteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Yllättäen asiakkaat ovat usein valmiimpia ja innostuneempia kohtaamaan muutoksia kuin mainostoimistot.

Miksi asiakkaat ovat monesti muutosmyönteisempiä kuin trendejä mielestään herpaantumattomana seuraavat mainostoimistot?

Ensinnäkin päivittäisestä kassavirrasta elävät asiakasyritykset ovat lähempänä markkinoiden todellisuutta. Asiakkaat havaitsevat markkinoiden muutokset ensimmäisenä ja tuntevat myyntiraporteissaan paineen sopeutua. Tämä luo heille pakottavan tarpeen ottaa riskejä ja kokeilla uusia markkinointistrategioita.

Loppukäyttäjien käyttäytymisen ja tarpeiden muutokset suodattuvat mainostoimistoille viiveellä asiakkaiden ja trendiraporttien kautta.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Toiseksi asiakasyritykset kokevat asiakkaiden tarpeet ja odotukset kasvokkain. Vuorovaikutus loppuasiakkaiden kanssa antaa heille arvokasta tietoa siitä, mitä asiakkaat haluavat ja miten heitä voidaan parhaiten palvella. Tämä tieto luo perustan ja motiivin muutokselle ja uusille ideoille.

Loppukäyttäjien käyttäytymisen ja tarpeiden muutokset suodattuvat mainostoimistoille viiveellä asiakkaiden ja trendiraporttien kautta. Se voi johtaa vääristyneeseen tai epätäydelliseen ymmärrykseen.

Kolmanneksi mainostoimistot tuntevat monesti olonsa uhatuksi muutoksen edessä. Uudet tavat toimia haastavat mainostoimistojen vuosia kehittämiä toimintamalleja. Muutos edellyttää aina resurssien uudelleenjärjestelyä, uudenlaisten taitojen oppimista tai ansaintalogiikan uudelleenrakennusta. Ne kaikki puolestaan aiheuttavat epämukavuutta ja sisäistä vastarintaa. Tämä kaikki voi johtaa siihen, että luovuuttaan varjelevat mainostoimistot suhtautuvatkin muutokseen varauksellisesti ja yrittävät suojella nykyistä toimintatapaansa.

Asiakkaat ovat muutoksen ajureita, sillä he tuntevat ja aistivat markkinat ja loppuasiakkaat paremmin kuin kukaan muu.

On tärkeää, että mainostoimistot tunnistavat asiakkaiden innostuksen muutokseen ja myös ruokkivat sitä. Tiiviin yhteistyön ja avoimen vuoropuhelun merkitys korostuu.  Asiakkaat ovat muutoksen ajureita, sillä he tuntevat ja aistivat markkinat ja loppuasiakkaat paremmin kuin kukaan muu.

Mainosalan on aika kääntää rakastamaansa funneliajattelua 180 astetta. Silloin megafonista tulee kuulotorvi.

Juuso Enala on tarkkanäköinen markkinointistrategi, joka ei näe ongelmia vaan ratkaisuja. Hän tarkastelee liiketoiminta- ja markkinointistrategioiden rajapintoja laatikon ulkopuolelta.