Ilmiöt

Energia-alan markkinoinnissa pitäisi olla selkeämmät pelisäännöt, sanoo Rototecin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Joanna Viileinen

Sääntelyn lisäksi avainasemassa on yhteistyö – sekä yritysten sisällä että eri alojen välillä.
Kuva:
Rototec
Energia-alan markkinoinnissa pitäisi olla selkeämmät pelisäännöt, sanoo Rototecin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Joanna Viileinen

Energia-alan toimijoiden viherpesu on vähentynyt viime vuosina, mutta ei täysin poistunut, sanoo maalämpöyritys Rototec Groupin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Joanna Viileinen.

Viileisen mielipide ei ole yllättävä, sillä energia-ala on ollut pitkään tapetilla viherpesusyytösten takia. Yle kertoi viime vuonna, että Suomessa on valitettu ahkerasti energia-alan toimijoiden markkinoinnista Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. 

Ongelma koskee koko alaa. Viileinen ei haluakaan nostaa tikunnokkaan vain yhtä yritystä, vaan hän puhuu yleisellä tasolla. Kaikilla fossiilisia energianlähteitä käyttävillä yrityksillä on parannettavaa vastuulllisuusmarkkinoinnissaan.

– Ilmastoasiat ja hiilineutraalius ovat jokaisella toimialalla jollain tavalla mukana markkinoinnissa. Yrityksillä on näihin teemoihin liittyviä hienoja sloganeja ja kampanjoita, mutta miksi markkinoinnissa ei käytetä enemmän esimerkiksi muita sen alan vastuullisuusteemoja? Energia-alalla voisi puhua enemmän muun muassa energiaomavaraisuudesta, joka on hyvin ajankohtainen aihe, Viileinen pohtii.

Hän katsoo ongelmaa etenkin kuluttajan näkökulmasta, koska kuluttajia saatetaan johtaa harhaan. 

– Miten kuluttaja pystyy näkemään todellisuuden? Jos kuluttaja ostaa uusiutuvaa sähköä, niin mistä sen voi varmistaa ja miten todistetaan, että sähkö tulee uusiutuvasta lähteestä?

Markkinoinnilla on myös vastuu viherpesun kitkemisessä

Ongelmallista on etenkin se, että suuressa kuvassa energiayhtiöiden viesti uppoaa yleisöön. Sustainable Brand Index 2021 -raportin mukaan suomalaiset pitävät tunnetuimpia brändejä vastuullisimpana energia-alalla, mikä viittaa siihen, ettei konkreettisilla teoilla ole suurta merkitystä, jos markkinointiviestinnällä saadaan luotua haluttu mielikuva. Tunnetuimmat brändit nimittäin ovat olleet ahkerasti viherpesusyytösten kohteena.

– Meillä markkinoijilla on suuri vastuu viherpesun kitkemisessä ja siinä, miten ja millä teemoilla tuotteita markkinoidaan, Viileinen muistuttaa.

Samaan aikaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja tarjoavat pienemmät yritykset, kuten maalämpöalan toimijat, jäävät konkreettisista ilmastoteoistaan huolimatta isojen brändien varjoon, koska isojen yritysten markkinointibudjetit ovat moninkertaiset verrattuna pienempien yritysten budjetteihin. 

– Pienemmillä toimijoilla, jotka tarjoavat oikeasti hiilineutraalia energiaa, on hankaluuksia saada viestinsä läpi, vaikka toki käytämme luovuuttamme. PR:n ja digimarkkinoinnin avulla saadaan hyvin kustannustehokkaita ja tehokkaita kampanjoita tehtyä. Blogimme Alma Median julkaisuissa ovat myös saaneet ennätysmäärin lukijoita. Energia ja maalämpö aiheena kyllä kiinnostaa, ja pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää.

Sääntely ja yhteistyö avaintekijöinä

Viileisen mukaan viherpesua voitaisiin taklata muutamilla helpoilla keinoilla. Ensinnäkin yrityksissä pitäisi korostaa yhteistyötä ja vuoropuhelua, jotta vahingoilta vältyttäisiin.

– Isoimmissa yrityksissä viestintä ja markkinointi saattavat olla liian erillään. Jos nämä osastot eivät tee tarpeeksi yhteistyötä, voi tulla tilanteita, jossa esimerkiksi markkinointi tekee ylilyöntejä, koska halutaan tehdä näyttäviä irtiottoja. Usein puhutaan vastuullisuusviestinnästä eikä vastuullisuusmarkkinoinnista. Näissä on kuitenkin eroja.

Yhtenä kehitysaskeleena voisi olla myös eri energia-alojen välinen yhteistyö, koska todellisuudessa kaikkia muotoja tarvitaan vielä.

– Sen myötä pystyisimme toteuttamaan vihreän siirtymän. Näen, että etenkin aikaisemmin eri energiamuotojen välillä on ollut kovaa keskinäistä kilpailua, mikä on luonut edellytykset ylilyönneille ja toisen mollaamiselle. Omaa ratkaisua on pyritty viherpesemään.

Oman ongelmansa tuo kuitenkin sääntelyn puute, joka saattaa olla kenties suurin ongelmakohta. Kukaan ei todellisuudessa tiedä, missä rajat menevät markkinoinnin suhteen. Mikä on viherpesua ja mikä ei? Siksi Viileinen toivookin, että energia-alalle tuotaisiin selkeät pelisäännöt markkinointiin.

– Tarvitsisimme ulkopuolisen säätäjän, jotta tietäisimme, mikä on tarkallaan ottaen ilmastoystävällistä. Tietyt standardit ja mittarit olisi hyvä olla. Esimerkiksi asiakkaille olisi tärkeää, että he voisivat nähdä, mistä energianlähteestä ostettu sähkö on peräisin, Viileinen päättää.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa