Ilmiöt

Suomalaisten suhtautuminen vihreään siirtymään muita Pohjoismaita nihkeämpää

Vain hieman yli puolet suomalaisista näkee ilmastonmuutoksen vakavana tai hyvin vakavana ongelmana.
Kuva:
Sanna Linjos / Unsplash
Suomalaisten suhtautuminen vihreään siirtymään muita Pohjoismaita nihkeämpää

Pohjoismaiden neuvoston teettämässä kyselyssä suomalaiset eivät pidä ilmastonmuutosta yhtä vakavana uhkana, pitävät ilmastotoimien kustannuksia liian kalliina eivätkä ole yhtä valmiita panostamaan siihen julkisia varoja kuin muut pohjoismaat. Suomalaiset ovat myös keskimääräistä enemmän huolissaan siitä, miten ilmastotoimet vaikuttavat työllisyyteen, kerrotaan STTK:n tiedotteessa.

Kyselyssä suomalaisista 55 prosenttia yhtyi näkemykseen, että ilmastonmuutos on vakava tai hyvin vakava ongelma. Osuus on selvästi pienempi kuin Tanskassa (80 %), Ruotsissa (75 %), Islannissa (72 %) tai Norjassa (71 %).

Kysyttäessä tulisiko ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin käyttää lisää julkisia varoja, vaikka tämä tarkoittaisi veronkorotuksia, on suomalaisista tähän valmiita vain 37 prosenttia, kun vastaavat osuus Ruotsissa on 55 prosenttia, Tanskassa 52, Norjassa 48 ja Islannissa 46.

─ Vastauksissa näkyy suomalaisten epäily ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin kokonaisuudessaan. Ero muihin pohjoismaihin on selvä, SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka toteaa.

Suomalaiset eivät myöskään nähneet ilmastonmuutoksen vastaisia toimia taloudellisesti hyödyllisinä tai lisäävän työpaikkoja. Suomalaisista 46 prosenttia näki ilmastonmuutoksen vastaisten toimien tuovan mukanaan taloudellisia hyötyjä maan kansantaloudelle. Vastaavat luvut olivat Islannissa 61, Tanskassa 58 ja Ruotsissa 56. Suuressa öljyntuottajamaassa Norjassa luku oli 42.

Tiedotteessa todetaan, että kysely on tehty viime syksynä, kun energian hinta oli kallista ja sen riittävyydestä käytiin laajaa keskustelua, ja tällä on varmasti ollut vaikutus myös mielipiteisiin. Vihreän siirtymän investoinneista ja positiivisista työllisyysvaikutuksista on puhuttu laajemmin vasta kyselyn jälkeen, eli kyselyn tulokset voisivat olla erilaiset, jos se tehtäisiin nyt.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa