Luovuus

Suomalaisten luovuuden tiellä on etenkin kaksi asiaa – “Menemme helposti sääntöjen ja sosiaalisten normien taakse”

Luova työelämä 2030 -hankkeen kyselyyn vastasi yli 3000 suomalaista.
Kuva:
Mark Suomen Markkinointiliitto ry
Suomalaisten luovuuden tiellä on etenkin kaksi asiaa – “Menemme helposti sääntöjen ja sosiaalisten normien taakse”

Viime keväänä lanseeratun Luova työelämä 2030 -hankkeen kyselytutkimus paljastaa, mitkä asiat jarruttavat suomalaisten luovuutta. Asiaa on haluttu selvittää, koska World Economic Forum on määritellyt luovuuden yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmistä työelämätaidoista.

Hanke on osa TYÖ2030-ohjelmaa, ja Luova työelämä -hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry. Kyselytutkimuksen toteutti tutkimus- ja kehitystalo Yellow Method.

Kyselyn mukaan suomalaisten luovuuden tiellä on etenkin kaksi asiaa, jotka linkittyvät vahvasti toisiinsa. Tulokset julkaistiin viime viikolla MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n tilaisuudessa.

– Kyselyyn kertyneet 3 000 vastausta paljastavat, että suomalaista työelämää ja luovaa suorituskykyä vaivaa itsevarmuuden puute. Se estää meitä hyödyntämästä osaamistamme ja ottamasta harkittuja riskejä, kiteyttää Yellow Methodin toimitusjohtaja Pauliina Valpas.

Tulosten saaminen on tärkeää, kertoo Yellow Methodin tutkimusjohtaja Susanna Rahkamo.

– Luovuus on ymmärrettyä tärkeämpi kyvykkyys ja kilpailutekijä. Tarvitsemme luovaa ongelmanratkaisua ja uusia innovaatioita paitsi varmistaaksemme organisaatioiden kilpailukyvyn ja kasvun myös ratkaistaksemme globaaleja haasteita, Rahkamo muistuttaa. 

Kyselyssä arvioitiin vastaajien luovaa suorituskykyä sekä siihen kohdistuvaa potentiaalia ja häiriötekijöitä. Vastausten mukaan parhaat lähtökohdat luovalle toiminnalle on koulutuksen sekä taiteen ja viihteen parissa ja kansainvälisissä tehtävissä toimivilla, sillä heillä luovuuden potentiaali on suurin ja häiriötekijöitä on vähiten. Myös ikä ja koulutustaso korreloivat luovan identiteetin ja itsevarmuuden kanssa.

– Mitä korkeampi koulutus ja ikä, sitä enemmän yksilö kokee itsevarmuutta ja intoa uuden oppimiseen ja perehtymiseen. Suurimmat erot luovassa suorituskyvyssä nähdään kuitenkin toimialojen, ei toimenkuvien tai senioriteettien, välillä, Valpas kertoo.

Jos itsevarmuuden puute on luovuuden suurin häiriötekijä, on oivaltavuus eli kyky löytää vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja taas suomalaisvastaajilla selkeä voimavara. Häiriötekijöitä poistamalla olemmekin varsin hyvässä luovassa vireessä. 

– Vastausten perusteella me suomalaiset nautimme ajattelusta, uuden luomisesta ja haasteiden ratkaisemisesta. Ne ovat kaikki tärkeitä kiinnostuksen kohteita ja kykyjä muuttuvassa maailmassa. Matalan itseluottamuksen vuoksi menemme kuitenkin helposti sääntöjen ja sosiaalisten normien taakse, mikä tekee työskentelystä turhankin suoraviivaista ja vie mahdollisuuden luovaan ongelmanratkaisuun, Rahkamo kertoo. 

Hankkeen ensimmäinen vaihe keskittyi yksilön luovuuteen ja sen kehittämiseen. Hanke saa jatkoa jo syksyllä 2022, kun yhteisötason luovuutta yhdessä Yellow Methodin ja MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n kanssa lähtee kartoittamaan noin kaksikymmentä suomalaisorganisaatiota. 

Lähde: Mark Suomen Markkinointiliitto ry

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa