Ilmiöt

Suomalaisten huoli kasvavien menojen vaikutuksesta hyvinvointiin kasvaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan inflaatio vaikuttaa heikentävästi valtaosaan suomalaisia talouksia. Yli 60 prosenttia suomalaisista aikoo muuttaa kulutustottumuksiaan vaikean taloustilanteen vuoksi.
Kuva:
Jonas Leupe / Unsplash
Suomalaisten huoli kasvavien menojen vaikutuksesta hyvinvointiin kasvaa

Suomalaiset kotitaloudet eivät pysty maksamaan laskujaan ajoissa yhtä todennäköisesti kuin Euroopassa keskimäärin. Tämä selviää Intrumin Eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2022 -tutkimuksesta. 

Tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät ole yhtä huolestuneita inflaatiosta kuin eurooppalaiset kuluttajat keskimäärin. Lähes 80 prosenttia suomalaisista kuitenkin kertoo, että inflaatio on vaikuttanut negatiivisesti heidän taloudelliseen tilanteeseen. Lisäksi noin puolet kuluttajista on huonommassa asemassa kuin koronapandemian keskellä vuonna 2021.

Kyselyssä 62 prosenttia kertoo tekevänsä tai aikovansa tehdä joitain muutoksia omaan rahankäyttöönsä, jotta he pystyvät hallitsemaan inflaation tai korkojen nousun vaikutukset omaan talouteensa. Vastanneista 64 prosenttia aikoo karsia menoja, jotka eivät ole välttämättömiä. Tällaisiksi luokiteltiin esimerkiksi suoratoistopalvelut ja take away -kahvit.

Viimeisen vuoden aikana reilu kolmannes suomalaisista on joutunut jättämään yhden tai useamman laskun maksamatta. Heistä 55 prosenttia kertoi syyksi, että heillä ei ollut rahaa maksaa laskua.

Sukupuolten välinen eriarvoisuus näkyy suhtautumisessa talouteen

Tutkimuksen mukaan 56 prosenttia suomalaisista on huolissaan kasvavien laskujen vaikutuksesta hyvinvointiin. Edeltäneeseen vuoteen verrattuna luku on kasvanut 10 prosenttiyksikköä. 

Naiset kokevat menojen kasvun vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa haitallisemmin kuin miehet. Tutkimuksessa 65 prosenttia naisista ja 46 prosenttia miehistä kertoi laskujen kasvun vaikuttavan haitallisesti heidän hyvinvointiinsa. Vuoden takaisessa tutkimuksessa luvut olivat 50,7 prosenttia naisilla ja 40,5 prosenttia miehillä.

– Taloudelliset näkökohdat ovat edelleen keskeinen osa sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Tutkimuksemme osoittaa, että naiset ovat edelleen miehiä huolestuneempia elinkustannusten nousun vaikutuksista heidän jokapäiväiseen talouteensa. Naiset, joilla on keskimäärin selvästi vähemmän taloudellista joustovaraa, kokevat suhteellisesti voimakkaamman paineen elinkustannusten jyrkästä noususta, sanoo Suomen Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala tiedotteessa.

Naisilla on myös yleisempää, että eivät maksa laskujaan ajoissa, koska heillä ei ole tarpeeksi rahaa.

Tutkimuksen mukaan naisten taloustilanne on todennäköisemmin huonompi verrattuna miehiin ja naisten taloustietämys on keskimäärin heikompaa kuin miesten. Tästä huolimatta miehet joutuvat perintään naisia useammin. 

Intrumin perintätilaston mukaan viime vuonna perintäsaatavista 57 prosenttia oli rekisteröity miehille. Naisten perintään menevät velat ovat myös pienempiä verrattuna miehiin. Kuluttajasaatavien kokonaissummasta miesten velkoja oli 62 prosenttia. Naisten keskimääräinen velan suuruus oli 203 euroa ja miesten 248 euroa.

– Eroissa taloustietämyksessä voi olla kyse myös luottamuksesta omiin taitoihin ja osaamiseen, sillä perintätilastojen valossa naiset vaikuttavat olevan huolellisempia ja tarkempia oman taloutensa hoitamisessa. Talouslukutaidon vahvistaminen sukupuolesta riippumatta on ehdottomasti yksi erittäin tärkeä näkökohta, joka auttaa varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet oman talouden hallintaan kaikille. Tärkeää olisi myös tarjota kertausta jo koulunsa käyneille ja sitä kautta valaa uskoa ja vahvistusta omiin taitoihin, Iskala sanoo.

Intrumin tutkimus Eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2022 selvittää eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien kykyä selvitä arjesta ja kerää tietoa kuluttamisesta. Raportti perustuu Longituden toteuttamaan kyselyyn 24 Euroopan maassa. Kyselyyn vastasi yhteensä 24 000 kuluttajaa.

Lue myös:

Tutkimus: Suomalaisia painaa terveydellisten huolien sijaan taloudellinen epävarmuus, mutta kuluttaminen on kääntynyt hienoiseen nousuun

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa