Unsplash/Redd
Ilmiöt

Selvitys: Vaikuttavuusalan kasvuyritykset ovat kannattavia sijoituskohteita, sukupuolten välisessä tasa-arvossa vielä parannettavaa

21.6.2022 10:00
Toni Rajamäki
Tuoreen raportin mukaan vaikuttavuusalan kasvuyritysten liikevaihdot ja rahoitukset ovat kasvaneet.

Suomalaiset impact startupit eli vaikuttavuusalan kasvuyritykset ovat osoittautuneet hyviksi sijoituskohteeksi, sanoo tuore selvitys, jonka takana ovat voittoa tavoittelematon yhdistys Startup Finland ry, Startup-säätiö ja Google.

Raportin mukaan impact startupit ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosien aikana niin liikevaihdon kuin rahoituskierrosten suuruuden osalta. Kymmenen suurimman rahoituskierroksen joukkoon kuuluvat esimerkiksi Iceye, Swappie ja Oura, jotka ovat keränneet rahoituskierroksillaan yhteensä lähes 900 miljoonaa euroa.

Impac startupien liikevaihto on kasvanut yli 60 prosenttia vuosittain vuodesta 2017 vuoteen 2020. Vuonna 2017 vaikuttavuusalan startupien liikevaihto oli keskimäärin hieman alle 50 miljoonaa euroa, kun taas vuoden 2020 vastaava luku oli noin 361 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikuttavuusalan startupit kasvavat yhtä vauhdikkaasti kuin muut startup-yritykset, ja lisäksi ne vaikuttavat positiivisesti yhteiskuntaan tai ympäristöön.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Eroja löytyy kuitenkin, kun verrataan eri alojen impart startupeja. Koulutusteknologiayritykset keräsivät pienimmät rahoituskierrokset, kun taas data- ja analyytikka-alojen yritysten rahoituskierrokset olivat joukon suurimpia.

Liikevaihdon ja rahoituskierrosten kasvu eivät näy kuitenkaan henkilöstömäärien kasvussa. Henkilöstönsä koon ilmoittaneista kasvuyrityksistä yli puolet työllisti 1–5 henkilöä, 35 prosenttia työllisti 6–15 henkilöä ja 11 prosenttia 16–50 henkilöä. Saatavilla olevien tietojen perusteella vain kahdeksan yritystä työllisti yli 50 henkeä, mutta eri maissa sijaitsevat tytäryhtiöt voivat vaikuttaa tietoihin.

Tutkimuksessa selvitettiin myös sukupuolten välisiä eroja. Raportista selviää, että miesten perustamat yritykset keräsivät yli seitsenkertaisen määrän rahoitusta verrattuna naisten perustamiin yrityksiin (per capita). Miesten perustamia yrityksiä on seitsemän kertaa naisten perustamia yrityksiä enemmän. 66 prosenttia selvityksen yrityksistä on miesten perustamia, yhdeksän prosenttia naisten perustamia ja 12 prosentissa yritysten perustajajoukoissa on sekä miehiä että naisia. 13 prosentissa yrityksistä perustajajoukkoa ei saatu selville. 

Selvityksen rahoitti Google, joka tukee ja osallistuu aktiivisesti startup-hankkeisiin. Yksi tuoreimmista Suomen-projekteista on yhteistyö Shortcutin kanssa, jonka perustama Spark Academy -koulutusohjelma tukee nais- ja ei-binäärisiä yrittäjiä.

– Tuoreen tutkimuksen mukaan ekosysteemin ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tukemalla yritysten monimuotoisuutta voimme edistää innovaatioita ja kasvua Suomessa, kertoo Google Suomen yhteiskuntasuhteiden johtaja Heidi Jern tiedotteessa.

Suomessa startup-ekosysteemi kukoistaa eniten pääkaupunkiseudulla, ja suurin osa selvitykseen valituista yrityksistä on perustettu Helsingissä tai Espoossa. Myös Tampereella, Oulussa ja Turussa on vahva startup-ekosysteemi, ja kaupunkien startupeja tukevat yhteisöt ja yliopistot vahvistavat kasvuyritysten asemaa.

– Haluamme raportin avulla auttaa tarkastelemaan suomalaisia vaikuttavia startup-yrityksiä, sillä monet selvitykset keskittyvät koko pohjoismaiseen ekosysteemiin. Tavoitteenamme on koota kattavampi raportti ensi vuonna. Suosittelemme yrityksiä tutustumaan Startup 100 -verkkosivuihin ja varmistamaan, että yritys löytyy listaltamme. Näin yritykset voivat varmistaa, että heidän tietonsa otetaan huomioon vuoden 2023 raportissa, Startup Finlandin hallituksen puheenjohtaja Juhani Polkko päättää.

Raportissa yritysten vaikuttavuus selvitettiin vertaamalla yritysten tuotteita tai palveluita YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tutkimalla, vaikuttavatko yrityksen tarjoamat ratkaisut listattuihin tavoitteisiin. Startupin vaikuttavuutta voidaan määritellä eri tavoin. Raportissa käytetään Startup-säätiön määritelmää. Sen mukaan vaikuttava yrittäjyys edellyttää sitä, että yrityksen tavoitteena on taloudellisen tuottavuuden lisäksi tuottaa positiivisia, mitattavissa olevia vaikutuksia niin yhteiskunnallisesti kuin ympäristön kannalta.

Raportin 318 startupia valittiin Startup 100 -sivuston tietokannasta, ja ne edustavat kattavasti eri aloja. Mukana olevat yritykset edustavat cleantechia, ilmasto-, energia-, uudismateriaali- ja kulutustavara-aloja ja data- ja analyytiikkapalveluita sekä koulutus-, terveys- ja ruokateknologiaa. Terveysteknologiayrityksiä valittiin selvitykseen eniten, 59 yritystä, ja vähiten cleantech-yrityksiä, joita oli neljä. Tiedot yrityksistä ja niiden liikevaihdosta kerättiin vuoden 2022 tammi–maaliskuussa, ja tiedot perustuvat yritysten Crunchbase- ja Vainu-profiileihin sekä muihin julkisiin tietolähteisiin. Raporttia tukivat ja sponsoroivat Startup100, Wicked Helsinki, San Francisco Agency, Bay Area, Vainu, Crunchbase ja Google.