Ilmiöt

Puhelinmyynnin sääntöihin tulee merkittävä uudistus vuodenvaihteessa

Jatkossa kauppa pitää varmistaa kirjallisesti.
Kuva:
Unsplash
Puhelinmyynnin sääntöihin tulee merkittävä uudistus vuodenvaihteessa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo, että puhelinmyynnin säännöt muuttuvat vuodenvaihteessa. Uuden linjauksen mukaan kauppa syntyy vasta puhelun jälkeen kirjallisella sopimuksella, kun aiemmin kaupan viimeistelemiseksi on riittänyt puhelimessa tehty suullinen sopimus.

Muutoksella pyritään vähentämään väärinkäsityksiä ja huijauksia. Ensi vuonna kuluttajat pääsevät näkemään kirjallisen sopimuksen ja kaupan ehdot ennen kaupan hyväksymistä.

– Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta, sil­lä pu­he­lin­myyn­ti ai­heut­taa pal­jon har­mia eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vil­le ku­lut­ta­jil­le. Har­kin­ta­rau­han an­ta­mi­nen eh­käi­see ta­pauk­sia, jois­sa so­pi­mus syn­tyy tu­put­ta­mi­sen tai vää­rin­kä­si­tyk­sen kaut­ta, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Uuden säännön mukaan kirjallista tarjousta ei saa lähettää puhelun aikana, vaan vasta sen jälkeen. Myyjän pitää myös kertoa tarjouksen yhteydessä, että ellei kuluttaja erikseen hyväksy tarjousta, sopimus ei sido häntä eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa, palauttaa tai säilyttää lähetettyä tavaraa.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa