Ilmiöt

Suomalaisyritysten vastuullisuustyössä merkittäviä muutoksia – ”Näyttää siltä, että alamme nyt olla lähempänä tilannetta, joka on yritysvastuutyön perimmäinen tavoite”

FIBSin tutkimuksesta selviää, että lähes kaikilla yrityksillä on kestävän kehityksen tavoitteita.
Kuva:
Unsplash/Andreas Gücklhorn
Suomalaisyritysten vastuullisuustyössä merkittäviä muutoksia – ”Näyttää siltä, että alamme nyt olla lähempänä tilannetta, joka on yritysvastuutyön perimmäinen tavoite”

Suomalaisten isojen yritysten vastuullisuustyössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen kahden vuoden aikana. Vastuullisuustoiminta on nykyisin strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa, selviää yritysvastuuverkosto FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksesta.

Nykyisin lähes kaikilla isoilla yrityksillä (93 prosenttia) on kestävän kehityksen tavoitteita strategiassaan. Vuonna 2019 tavoitteita oli selkeästi harvemmalla (85 prosenttia). Useammat yritykset myös näkevät vastuullisuuden heijastuvan mitattaviin tavoitteisiinsa: myynnin kasvua tavoittelee 37 prosenttia ja osakkeen arvon kasvua joka neljäs yritys. Vuonna 2019 luvut olivat huomattavasti pienemmät: myynnin kasvua tavoitteli 18 prosenttia ja osakkeen arvon kasvua vain seitsemän prosenttia yrityksistä.

Tutkimuksen mukaan vastuullisuutta käsitellään nykyisin lähes joka toisen yrityksen hallituksessa ja johtoryhmässä. Molemmissa on myös enemmän hallitusjäseniä, jotka hallitsevat vastuullisuuskysymykset. Lisäksi yritysten sisäiset vastuullisuuden ohjaus- ja työryhmät ovat yleistyneet: niitä on 75 prosentilla yrityksistä. 2019 ryhmiä oli vain alle puolella. Valtaosalla yrityksistä (76 prosenttia) on myös yritysvastuujohtaja tai -päällikkö.

– Vaikka paljon on maailmassa tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana koronapandemiasta ilmastokriisin syvenemiseen, muutoksen laajuus on silti häkellyttävä edelliseen vuonna 2019 tehtyyn tutkimukseemme verrattuna. Näyttää siltä, että alamme nyt olla lähempänä tilannetta, joka on yritysvastuutyön perimmäinen tavoite: vastuullisuus on yrityksissä kaiken päätöksenteon ytimessä, ja sen hyödyt alkavat näkyä myös tuloksessa, kertoo FIBSin johtaja Helena Kekki tiedotteessa.

Tutkimuksesta kuitenkin selviää, että yritysten vastuullisuustyössä keskitytään toiminnan negatiivisten vaikutusten hillintään. Harva kertoo tarjoavansa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Alle 10 prosentille yrityksistä vastuullisuus on innovoinnin ja kehittämistyön lähtökohta. 97 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä uskoo vaikuttavansa positiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan, vaikka vain neljänneksellä (28 prosenttia) on asiasta vahvaa näyttöä.

– On hienoa, että yritykset pyrkivät nyt selvästi minimoimaan toimintansa haitalliset vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä maailmalla kasvaa kuitenkin rajusti. Yritysten johdon tulisikin asettaa nykyistä kunnianhimoisempia liiketoimintatavoitteita ja pohtia, miten voisi kehittää tuottavia ratkaisuja aikamme suurimpiin kestävyyshaasteisiin. Monet suomalaiset yritykset ovat tällä saralla jo hyvissä kilpailuasemissa, mutta uskon, että useilla on vielä runsaasti hyödyntämätöntä osaamista paketoitavaksi kasvavalle asiakaskunnalle, Kekki pohtii.

Yritysvastuu 2021 -tutkimukseen osallistui 179 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja päällikköä tuhannesta Suomen suurimmasta yrityksestä sekä merkittävimmistä osuuskunnista ja muista toimijoista. Tutkimus tehtiin kesä–lokakuun välillä 2021.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa