Mainos

Monipaikka-asumisen suosio tuo mahdollisuuksia myös mainostajalle

10.1.2024 10:27
MarkkinointiUutiset
Lisääntyvä vapaa-ajan asuminen parantaa alueiden elinvoimaisuutta ja luo samalla tarpeita eri sidosryhmien väliselle verkottumiselle.

MAINOS: Pinesker Marketing Oy

Monipaikkainen asuminen on lisääntynyt Suomessa viime vuosien aikana merkittävästi. Muutokset työelämässä, vapaa-ajan tarpeiden kasvu, vahvistunut kaupungistuminen sekä liikenne- ja viestintäteknologian kehitys ovat olleet osaltaan kaikki vauhdittamassa tätä ilmiötä. Monipaikkaisuus voidaan määritellä siten, että se on ihmisten ajankäytön jäsentymistä usean eri paikan ja niiden välillä tapahtuvan liikkumisen vuorovaikutusta. Se voi olla päivittäistä liikkumista muun muassa kodin ja työn välillä, tai laajempaa, monipaikkaista asumista. Monipaikkainen asuminen tarkoittaa sitä, että ihmisellä on käytössään kaksi tai useampi eri paikoissa sijaitsevaa asuntoa, joita käytetään vuororytmisesti. (Rannanpää et.al., 2022).

Monipaikkaisuuteen voi siis olla monia eri syitä, mutta vapaa-ajan asuminen on kuitenkin määrällisesti merkittävin säännöllisen monipaikkaisuuden muoto Suomessa. Olemmehan niin sanottua mökkikansaa. Vuosittain yli kaksi miljoonaa ihmistä käyttää vapaa-ajan asuntojaan säännöllisesti, ja luku on kasvava. Kunnon sysäyksen monipaikkaisuuden suosiolle antoi tietenkin myös koronaviruspandemia.

Ei enää pelkkä mökkeilijä, vaan myös monipaikka-asuja

Mökkibarometrin (2021) mukaan Suomessa on 508 000–608 000 mökkiä. Jokaisella mökillä on puolestaan arviolta 4,7 säännöllistä käyttäjää. Top 3 mökkeilymaakunnat ovat Varsinais-Suomi, Etelä-Savo sekä Pirkanmaa. Näillä alueilla on yhteensä yli 145 000 mökkiä. Käyttövuorokausien määrä mökeillä on ollut jatkuvasti kasvussa, vuosien 2016 ja 2021 välillä määrä on kasvanut 79:stä 103:een ja käytön on arvioitu lisääntyvän entisestään, n. 40 prosentilla vuoteen 2024 mennessä.

Vapaa-ajan asunnot ovatkin yhä useammin ennemminkin kakkosasuntoja kuin perinteisiä kesämökkejä. Nykyisin ne ovat kasvavassa määrin varusteltuja ympärivuotiseen asumiseen sekä etätyöhön. Kakkos- ja vapaa-ajan asumisen suosion ennustetaan jatkuvan, sillä trendi on kasvava myös nuorten keskuudessa. Suosiota voivat kuitenkin rajoittaa palveluiden ja infrastruktuurin saatavuus ja laatu. (Mökkibarometri)

Monipaikkaisuuta on siis syytä tarkastella myös kestävyysnäkökulmasta. Taloudellisen kestävyyden positiivisena puolena monipaikkaisuus voi tasoittaa taloudellista aktiivisuutta alueiden välillä, monipuolistaa elinkeinorakennetta sekä parantaa työllisyyttä. Elinkeinorakenne voi monipuolistua etenkin päivittäistavarakaupan, erikoiskaupan ja palvelujen osalta. Monipaikkaisella asumisella on tietenkin myös ympäristövaikutuksia, sillä se lisää paikkojen välillä tapahtuvaa liikkumista ja energiankulutusta sekä esimerkiksi jätehuollon tarvetta alueilla. (Rannanpää et.al., 2022.)

Sosiaalisen kestävyyden keskeisiin käsitteisiin kuuluvat muun muassa tasa-arvoisuus, saavutettavuus, vuorovaikutus sekä osallistuminen ja hyvinvointi. Monipaikkaisuudella on vaikutusta paikallisyhteisöjen vuorovaikutukseen ja koheesioon, esimerkiksi siten, kun vapaa-ajan asujat kytkeytyvät paikallisiin yhteisöihin. (Rannanpää et.al., 2022.) Niin sanottujen mökkipaikkakuntien eri sidosryhmien väliset vuorovaikutuksen haasteet ovat tunnistettu, ja juuri tähän haasteeseen uusi paikallismedia, Mökkiradio, onkin perustettu.  

Mökkiradio on monikanavainen, aidosti paikallinen palveluportaali, joka tuo yhteen mökkipaikkakuntien eri sidosryhmät.

Mökkiradion tavoitteena on parantaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia toimia hyvässä kumppanuudessa alueiden ja palveluiden kehittämisessä. Konsepti on rakennettu muiden vastaamaan täysin paikallisia ja alueellisia tarpeita ja se pilotoitiin kesällä 2023 Etelä-Savossa. Sisältö on vahvasti paikallisten tuottamaa, jolloin alueen vahvuudet korostuvat aidolla tavalla. Paikalliset tekevät itse ohjelmasisältöjä paikallisille ja kausiasukkaille, myös yli kuntarajojen.

Näin Mökkiradio tarjoaa sitouttavaa, hyödyllistä, sopivaa ja ajankohtaista tietoa alueiden kausi- ja kanta-asukkaille sekä organisaatioille. Paikallinen sisältö tuntuu henkilökohtaiselta sekä lisää osallisuutta. Ohjelmasisällöissä korostuu myös ympäristönäkökulma, sillä se sisältää muun muassa paikallisten tuottamaa ohjelmaa alueen luontokohteista ja niiden suojeluun liittyvistä asioista.  

Radio on säilyttänyt jalansijansa mediana tukevasti ja sinnikkäästi teknologian nopeasta kehityksestä ja kuuntelutapojen muutoksista huolimatta. Striimauspalvelut sekä personoidut on-demand palvelut kuten podcastit ovat kasvattaneet huomattavasti suosiotaan viime vuosina, ja radion rinnalla on useita eri vaihtoehtoja kuunteluun. FM-radio pysyy silti tulevaisuudessakin tarpeellisena ja relevanttina tästä kehityksestä huolimatta.

Mökkiradio mahdollistaa hyperlokaalin kohdentamisen ja tekee radiomainonnasta saavutettavampaa.

Mökkiradio ei ole ainoastaan perinteinen paikallisradio, vaan myös netissä toimiva palveluportaali, jossa kausi- ja kanta-asukkaat, kunnat sekä yritykset ja yhteisöt yhdistyvät. Portaalista löytyy nettiradion lisäksi jokaisen alueen laskeutumissivut, joilta löytyy alueiden tapahtumat ja yritykset. Sivuilta löytyy myös ohjelma-arkisto, mainospaikat sekä muut video- ja podcast sisällöt.

Portaali yhdessä jokaisen alueen kesäisin toimivan FM-radion kanssa mahdollistavat mainonnan tehokkaan ja hyperlokaalin kohdentamisen.  Palveluportaali ja radio tarjoavat pienemmillekin yrityksille mahdollisuuden näkyä monikanavaisesti, sekä vastata paikalliseen kysyntään. Paikallisuus parantaa alueella toimivien, myös pienten sekä mahdollisesti monipaikkaisten vapaa-ajan asukkaiden yrittäjyyttä sekä yritysten löydettävyyttä.

Mökkiradioon on mahdollista tuottaa myös sponsoroituja ohjelmasarjoja isompien brändien kanssa. Samalla mainoskatkolla voikin siis soida paikallisen autoliikkeen ja vaikkapa Valion mainos. Ensi vuonna Mökkiradio laajenee Etelä-Savon lisäksi uusille alueille Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Kuusamoon.  

Pinesker Marketing Oy vastaa pääosin Mökkiradion mainonnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämä mahdollistaa erittäin kustannustehokkaat ja ketterät video- ja äänimainostuotannot, sillä molemmat yritykset toimivat saman katon alla. Yritysten käytössä on myös oma, video- ja äänituotantoihin soveltuva studio, joka lisää entisestään tuotantojen tehokkuutta.

TUTUSTU YRITYKSEEMME

Lähteet:

Valtioneuvosto

Valtioneuvosto Mökkibarometri

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)