Mainos

Kuuluisalle kaikki on helpompaa

24.1.2023 6:15
MarkkinointiUutiset
Brändin tunnettuus on elinehto yrityksen menestymiselle. Mutta miten tehdä brändistä kuuluisa?

MAINOS: Kuulu

Brändin tunnettuus on ratkaisevan tärkeää yrityksen menestymiselle. Monen yrityksen kasvun esteenä on heidän tuntemattomuutensa, ja tämä on iso ongelma, sillä jos yritys ei kasva, se kuihtuu. Pysähtyneet yritykset menettävät asemiaan, jolloin kilpailijat täyttävät asiakkaiden tarpeet paremmin, edullisemmin ja nopeammin. Taantuvat yritykset, organisaatiot, toimialat, kaupungit ja valtiot menettävät parhaat osaajansa, jolloin tilanne pahenee entisestään.

Tunnetulle brändille kaikki on helpompaa. Tunnettuus luo monella tavoin yritykselle kilpailukykyä. Kuuluisuus auttaa muun muassa hankkimaan uusia asiakkaita, saamaan tuotteista ja palveluista parempaa hintaa, luomaan parempia sopimuksia, houkuttelemaan sopivia työntekijöitä, tekemään enemmän investointeja, parantamaan yrityksen mainetta sekä ansaitsemaan enemmän huomiota.

Kuuluisalle myynti on helpompaa

Menestyäkseen toimialalla yrityksen on tehtävä kaikkensa erottuakseen kilpailijoistaan ja saadakseen huomiota asiakkailtaan. Kuuluisuus itsessään ei vielä takaa liiketoiminnallista menestystä, vaan se on yksi osa menestymistä. Liiketoiminnan ytimessä on aina laadukkaat tuotteet ja palvelut, jotka ratkaisevat arvoa tuottavasti asiakkaan ongelman.

Mutta kuinka tulla kuuluisaksi?

Kuuluisan brändin kivijalkana on vahva asiakasymmärrys ja tarinankerronta. Tarina, joka kutsuu asiakkaat mukaan ja innostaa tutustumaan ongelman poistavaan ratkaisuun saavuttaa menestystä yli ajan. Parhaat tarinat ovat erottuvia ja asiakkaalle lisäarvoa tuovia, Kun markkinoinnissa tarinasi päähenkilönä eli sankarina ei ole tuotteesi, vaan asiakkaasi ongelmineen, samaistettavuus auttaa asiakasta etenemään paremmin ostopolulla eteenpäin. 

Markkinointiviestinnässä nostamme helposti yrityksemme tai tuotteemme pääosaan, vaikka vaikuttavampi viesti syntyy siten, että siirrämme itsemme yrityksenä avustavan oppaan rooliin, jonka tehtävänä on valokeilassa paistattelun sijaan auttaa tarinan sankaria eli asiakastasi ongelman ratkaisussa.

Toisto, toisto, toisto eli toistettavuus ovat avaintekijöinä pitkäjänteisessä kuuluisuustyössä. Toimiva bränditarina elää ja kasvaa ajassa, mutta se ei muutu liian nopeasti. Tarinaa tulee kertoa (ainakin markkinoijan näkökulmasta) kyllästymiseen asti, jotta se on varmasti tavoittanut viimeisimmätkin halutut kohderyhmät. 

Bränditarina ei ole vain yksi tarina, sillä useimmilla yrityksillä on useita palveluita ja tuotteita sekä erilaisia kohderyhmiä ja viestintäkanavia. Toimiva ydintarina monistuu erilaisten sisältökonseptien kautta oikeille kohderyhmille, oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa. Nykyisessä ärsykkeiden tulvassa bränditarinan vahvuus piilee siinä, kuinka hyvin pystytään luomaan samaistuttavia, johdonmukaisia, toistuvia ja mukaansatempaavia tarinoita. 

Yritystarinan hyödyntäminen ei ole vain markkinoijien työkalu, vaan yhteinen tarina rakentaa yrityksen mainetta läpi siilojen niin myynnissä, tuotannossa, sisäisessä viestinnässä, rekrytoinnissa kuin koko yrityskulttuurissa. Tarinassa hyödynnetään tunnistettavia ja toistettavia viestejä ja visuaalista ilmettä, joiden avulla yrityksen teot tuodaan näkyviksi laajalle yleisölle.

Kuuluisalle rekrytointi on helpompaa

Henkilöstön ja yrityskulttuurin voima on tärkeä osa brändin tunnettuuden rakentamista. Hyvä yrityskulttuuri ja brändin arvoista viestivä henkilöstö luovat positiivisen maineen, joka houkuttelee uusia työntekijöitä ja asiakkaita. Jotta yhteistä tarinaa onnistuu kertomaan samansuuntaisesti, yrityksen strateginen tarina kannattaa kiteyttää helposti muistettavaan ja inspiroivaan muotoon.

Yhteinen tarina auttaa työntekijöitä ymmärtämään oman roolinsa organisaatiossa sekä sen, miten he voivat toiminnallaan tukea yrityksen tavoitteita. Tämä vahvistaa työntekijöiden omaa hallinnan tunnetta ja nostaa työtyytyväisyyttä. Kun työntekijät tuntevat olevansa osa merkityksellistä tarinaa, he ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia yritykseen. Työhönsä tyytyväiset tekijät toimivat brändin lähettiläinä ja suosittelevat työpaikkaansa mieluusti verkostoissaan eteenpäin. 

Työnantajamielikuvan rakentaminen lähtee aina yrityksen sisältä. Toimiva yrityskulttuuri ja sisäinen viestintä heijastuvat positiivisella tavalla ulospäin. Johdonmukaisella ja systemaattisella tarinankerronnalla voi vaikuttaa hakijoiden laatuun. Kun ennakko-odotukset yrityksen toiminnasta ovat hakijalla oikeat, se tehostaa rekrytointiprosessia ja tuo taloon sitoutuneita ja strategisesti oikeanlaisia osaajia. 

Kuuluisalle liiketoiminta on helpompaa

Tunnetun brändin on helpompaa saada huomiota, näkyvyyttä sekä vaikkapa rahoitusta uusille investoinneille. Liiketoiminnan ja kumppanuuksien näkökulmasta bränditarinan ytimessä viestitään yrityksen olemassaolon tarkoituksesta sekä yhteisestä selkeästä tavoitteesta

Strateginen tarinankerronta auttaa yritystä ymmärtämään omaa liiketoimintaansa myös sisäisesti. Henkilöstölle suunnattu bränditarina osallistaa yrityksen arvot ja ihmiset brändin takana osaksi tarinaa. Hyvä tarina puhuttelee yrityksen työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, alihankkijoita sekä sijoittajia saaden heidät tuntemaan ylpeyttä ja kertomaan tarinaa eteenpäin. Tarina antaa tekijöille yhteisen suunnan ja tavoitteet, jolloin tuottavuuskin paranee.

Tarina ei saa olla pelkkiä sanoja, vaan kuuluisuus rakentuu jokaisen pienenkin teon kautta. On hyvä muistaa, että et kerro tarinaasi koskaan yksin, vaan sanoittajina ovat asiakkaasi sekä tulevat, nykyiset sekä menneet työntekijät ja muut kumppanit. Siihen millaisia tarinoita he brändistäsi kertovat, voidaan vaikuttaa yrityksen omalla johdonmukaisella viestinnällä ja yrityksen arvojenmukaisella toiminnalla. 

Tunnettuus ja kuuluisuus ei ole asia tai hetki, joka saavutetaan kerran, vaan se on jatkuva prosessi. Brändin tulee pysyä ajan tasalla ja vastata asiakkaiden tarpeisiin, jotta se pysyy tunnettuna ja kysyttynä. Kun teet viestintää, joka kutsuu vastapuolen mukaan tarinaan, saat asiakkaasi, yhteistyökumppanisi sekä työntekijäsi kiinnostumaan sekä menestymään kanssasi.

Me Kuululla uskomme, että tunnetulle brändille kaikki on helpompaa. Autamme rakentamaan brändejä, jotka tulevat kuuluisaksi alan palkintojakin voittavilla tarinoilla. Olemme sertifioituneet ensimmäisenä eurooppalaisena mainostoimistona Storybrand-tarinankerrontamalliin. Teemme markkinointia, joista asiakkaasi tunnistavat itsensä ja jotka saavat aikaan toimintaa. Saat enemmän asiakkaita, tyytyväisiä työntekijöitä sekä lisää myyntiä - koska kuuluisalle kaikki on helpompaa.

Kuinka tulla kuuluisaksi selkeän tarinan avulla?

1. Laita viesti osoitteessa: https://www.kuulu.fi/yhteystiedot
2. Tutustumme liiketoimintaasi ja asiakkaisiisi, teemme kanssasi voittavan tarinan, jonka asiakkaasi muistavat ja työntekijäsi haluavat kertoa. 
3. Nauti kuuluisuuden tuomasta helppoudesta.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)