Mainos

Kuilu sukupuolten välisessä palkkauksessa kasvaa – Markkinoinnin parissa työskentelevien naisten palkka voi jopa pudota

29.4.2021 14:18
MarkkinointiUutiset
Alkuvuodesta tehty laaja palkkatutkimus antaa rajun kuvan myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevien naisten palkkauksesta.

MAINOS: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Alkuvuodesta tehty laaja palkkatutkimus antaa rajun kuvan myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevien naisten palkkauksesta. Tutkimuksen mukaan markkinoinnin parissa työskentelevät korkeasti koulutetut naiset uhkaavat jäädä suoranaiseen palkkakuoppaan. 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille maksettavat palkat vaihtelevat paitsi työtehtävän myös sukupuolen mukaan. Karkeasti tiivistäen myyntialalla työskentelevän miehen euro on selvästi suurempi kuin markkinointialalla työskentelevän naisen. 

Pahimmassa tapauksessa naisten palkka on saattanut viimeisen vuoden aikana jopa pudota.

Sukupuolten välinen palkkaepätasa-arvo kävi ilmi Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten MMA:n Taloustutkimuksella teetättämästä palkkatutkimuksesta, johon vastasi myös MarkkinointiKollektiivin ja Markkinointiliiton jäseniä. 

Tutkimukseen osallistui tammikuussa vajaat pari tuhatta alan ammattilaista.

Niillä, joilla meni hyvin, menee hyvin

Vaikka pandemia tiukensi yritysten markkinointiin käytettäviä rahahanoja, eivätkä työntekijätkään välttyneet täysin lomautuksilta ja irtisanomisilta, vuosi 2020 oli yleisesti ottaen hyvä myynnin ja markkinoinnin palkkauskehityksen osalta. Alan mediaanikuukausipalkka oli 5000 euroa. 

Niillä toimialoilla, joilla pyyhki viime vuonna hyvin, joidenkin työntekijöiden palkka saattoi jopa nousta. 

Esimerkiksi kemian alan ja lääketeollisuuden parissa työskentelevien myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten keskipalkka oli vajaat tuhat euroa mediaanipalkkaa suurempi eli 5900 e kuukaudessa. 

MMA:n naisjäsenten palkka jopa laski

Mutta jos palkkakehitystä verrataan sukupuolen mukaan, palkkatutkimuksen tulokset ovat hätkähdyttäviä. MMA:n jäsenten keskuudessa sukupuolten väliset palkkaerot jatkoivat kasvamistaan.  

Miesten keskipalkka oli viime vuonna 5500 euroa kuukaudessa. Naisten palkka oli tuhat euroa miesten palkkaa pienempi, vain 4470 euroa kuukaudessa. 

Jos tuloksia verrataan edellisvuoteen 2019, MMA:n jäsenten keskuudessa miesten palkka nousi viime vuonna pandemiasta huolimatta 130 euroa, ja naisten palkka laski saman euromääräisen summan verran eli 130 euroa kuukaudessa. 

Koulutus ei selitä miesten palkkaa 

Sukupuolten välisen palkkakuilun syvenemistä pidetään MMA:ssa huolestuttavana. Vaikka suuntauksen taustalla on osin se, että miehet työskentelevät markkinointialaa keskimäärin paremmin palkatuissa myynnin tehtävissä, perustelu ei sisällä koko totuutta. 

Esimerkiksi koulutustasoa vertailtaessa naiset ovat työtehtävästä riippumatta yleisesti ottaen miehiä selvästi korkeammin koulutettuja. Tutkimukseen vastanneista naisista ylempi korkeakoulututkinto oli joka neljännellä, kun taas miehistä vastaava tutkinto oli suoritettu vain alle yhdellä kymmenestä. 

Markkinointi mahdollistaa myyntityön

MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki peräänkuuluttaa alan yleisen arvostuksen lisäämistä, ja alan osaajien, myös markkinoinnin parissa työskentelevien naisten, nostamista esiin. - Toimialamme ovat täysin sukupuolineutraaleja, ja menestyjiä on sekä naisissa että miehissä.

Toimialat kaipaavat myös asenteellista ravistamista. - Markkinointi mahdollistaa osaltaan hyvän myyntityön ja yrityksen liiketoiminnan tulokset. Alat tulisi mieltää siksi yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Hovinmäki kannustaa alan ammattilaisia avoimeen palkkakeskusteluun. – Palkkakuiluun liittyvää ongelmaa on pidettävä esillä.


Lue lisää! Lataa veloitukseton MMA:n palkkatutkimus 2020


Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

MMA:n jäsenenä kuulut lähes 20 000 myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Jäsenenä hyödyt lukuisista eduistamme ja palveluistamme, jotka on suunniteltu parantamaan alojemme ammattilaisten työelämää.


Tutustu MMA:n jäsenen etuihin täältä.


MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)