Adobe Stock
Mainos

Kevytyrittäjä: Muista nämä asiat kulukorvausten verotuksessa

16.11.2021 16:41
MarkkinointiUutiset
Yhä useampi myynnin ja markkinoinnin ammattilainen tekee töitä kevytyrittäjänä. Työn luonteeseen kuuluu lähes aina myös matkustaminen, josta syntyy erityyppisiä kuluja. Kulukorvausten verotuksessa taas on sääntökiemuroita, jotka kevytyrittäjän on hyvä tuntea.

MAINOS: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Mistä ihmeestä on kysymys? Kysehän on siitä, että esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin ammattilainen laskuttaa asiakasta tai toimeksiantajaa tekemästään työstä jonkun laskutuspalveluyrityksen kautta. Arkisemmin tätä toimintaa kuvataan usein sanalla kevytyrittäjyys, koska tässä mallissa ei yleensä perusteta varsinaista yritystä. Työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädännössä tällä tavalla töitä tekevä henkilö määritellään kuitenkin yleensä yrittäjäksi.  

Laskutuspalveluyritys ja kevytyrittäjä voivat sopia, että työstä saatava palkkio maksetaan kevytyrittäjälle palkkana. Tässä tapauksessa kuvio hieman muuttuu, sillä tällöin katsotaan, että laskutuspalveluyritys ja kevytyrittäjä ovat työsuhteessa keskenään. Tämä on ehkä hieman keinotekoista, sillä työttömyysturvan ja eläkemaksujen kannalta kyse on kuitenkin joko päätoimisesta tai sivutoimisesta yrittäjyydestä. 

Matkakustannusten verotus riippuu tilanteesta

Olipa työnkorvaustapa millainen hyvänsä, kevytyrittäjänä toimimisesta syntyy hyvin usein matkakuluja. Laskutuspalveluyritykset saattavat maksaa kevytyrittäjälle työstä maksettavan korvauksen tai palkan lisäksi matkustamiseen liittyviä kilometrikorvauksia ja päivärahoja. 

− Yhä yleistyvä kevytyrittäjyys on saanut verottajankin muistuttamaan tällaiseen toimintaan liittyvien matkakustannusten korvaamisesta, kertoo työsuhdejuristi Jyrki Järvinen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n lakipalvelusta. 

Kaikki kulut eivät ole verottomia

Matkakulujen verokohtelu vaihtelee. Tilanteesta riippuen korvaukset voivat olla kevytyrittäjälle verovapaita, veronalaisia korvauksia tai palkkaa. Hyvä muistisääntö on, että verovapaita matkakustannusten korvauksia voi maksaa vain työnantaja.  

Mikäli laskutuspalveluyritys ja kevytyrittäjä eivät ole sopineet työtä koskevan suorituksen maksamisesta palkkana, kyseessä on laskutuspalveluyrityksen maksama työkorvaus. Tällöin laskutuspalveluyritys ei voi maksaa kevytyrittäjälle verovapaasti matkakustannusten korvauksia, vaan ne ovat verotettavaa tuloa. Kevytyrittäjä voi kuitenkin vaatia matkakulujaan vähennettäväksi omassa tuloverotuksessaan.  

Laskutuspalveluyrityksen maksamat matkakustannusten korvaukset ovat laskutuspalveluyritykseen työsuhteessa olevallekin kevytyrittäjälle verotettavaa tuloa silloin, kun niitä maksetaan matkoilta, joilta matkakustannusten verovapauden edellytykset eivät täyty. Korvaukset verotetaan palkkana esimerkiksi silloin, kun niitä maksetaan asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiltä matkoilta tai siltä osin kuin niitä maksetaan suurempina kuin mitä verottaja hyväksyy. 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 

Laskutuspalveluyritys voi maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti siis vain silloin, kun laskutuspalveluyritys ja kevytyrittäjä ovat sopineet työsuhteesta ja asiakas maksaa matkakorvaukset sovitun palkkion lisäksi. 

− Käytännössä tämä edellyttää, että kevytyrittäjä on sopinut asiakkaansa tai toimeksiantajansa kanssa matkakustannusten korvaamisesta palkkion lisäksi ja että nämä kustannukset on eritelty asiakkaalle toimitettavassa laskussa, korostaa Järvinen.

Kevytyrittäjän on esitettävä myös laskutuspalveluyritykselle matkalasku, josta käy ilmi matkan tarkoitus, kohde ja tarvittaessa matkareitti sekä matkan alkamis- ja päättymisajankohdat.

MMA:n yrittäjäjäsenenä saat mahtavia etuja

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:ssa on yrittäjäjäseniä, joilla on samat edut käytettävissään kuin muillakin MMA:n jäsenillä lukuun ottamatta työttömyyskassaa. Yrittäjäjäsenten arvokkaimman edun ja perusturvan muodostavat oikeusturvavakuutus sekä myynti- ja markkinointialan tunteva lakipalvelu. 

MMA:n kautta yrittäjäjäsenet kuuluvat myös Akavalaiset yrittäjät ry:hyn. Näin yrittäjillä on käytössään Akyn lukuisat edut, kuten muun muassa: 

  • Valmiiksi kilpailutettu työterveyshuolto
  • Ukko Kevytyrittäjyys- ja Toiminimiyrittäjyys -palvelut etuhintaan
  • OP Kevytyrittäjä -palvelu edullisemmin
  • Fondian virtuaalilakimies

Liity nyt mukaan > 

Teksti: Reija Koistinen ja Jyrki Järvinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)