Mainos

Elintarvikealan vastuullisuusviestinnässä on parannettavaa

22.5.2023 8:45
MarkkinointiUutiset
Vain neljännes suomalaisista kokee elintarvikealan vastuulliseksi eikä alan viestintään luoteta. Tuoteturvallisuus ja taloudellinen vastuu toteutuvat suomalaisten mielestä alalla hyvin, ja ne kuuluvat myös tärkeimpiin vastuullisuuden osa-alueisiin. Tärkeimmistä vastuullisuusteoista etenkin eläinten hyvinvointi ja sosiaalinen vastuu ovat kuitenkin ulottuvuuksia, joiden parissa on tehtävä vielä työtä.

MAINOS: Iro Research

Iro Researchin huhtikuussa 2023 toteuttaman tutkimuksen tuloksista selviää, että vastuullisuus koetaan tärkeäksi niin omaa elämää koskevissa päätöksissä ja valinnoissa kuin elintarvikkeita ostaessa. Kuluttajien arjessa omat vastuulliset teot keskittyvät varsinkin jätteiden lajitteluun, ostamisen tarkempaan suunnitteluun ja tarpeettomien tavaroiden kierrättämiseen. Ostopäätöksissä vastuullisuudesta joudutaan kuitenkin tinkimään, jos talous muutenkin pakottaa tekemään valintoja hintaan perustuen. Ruoan hintojen hurja nousu näkyy tuloksissa osaltaan siinä, että kolme neljäsosaa haluaa välttää ruokahävikkiä kaikin mahdollisin keinoin. 

Suomalaisille kuluttajille vastuullisuus elintarvikkeissa tarkoittaa kotimaisuutta, suomalaisuutta, lähellä tuotettuja tuotteita, joiden alkuperä on tiedossa. Tärkeää on myös se, että työntekijöiden olosuhteet ovat kunnossa, ja että eläinten hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota. Yhtenä keskeisenä osa-alueena vastuullisessa yritystoiminnassa pidetään myös sitä, että tuotannon vaikutukset ympäröivään luontoon on minimoitu.     

Elintarvikealalla vastuullisuus voidaan jakaa kahdeksaan eri ulottuvuuteen:

  1. kotimainen/paikallinen hyvinvointi
  2. tuoteturvallisuus
  3. työhyvinvointi
  4. taloudellinen vastuu
  5. eläinten hyvinvointi
  6. ympäristöstä huolehtiminen
  7. sosiaalinen vastuu
  8. ravitsemuksellinen hyvinvointi 

Näitä osa-alueita arvioitaessa tärkeimmiksi nousivat tuoteturvallisuus, taloudellinen vastuu ja eläinten hyvinvointi. Vastuullisuusasioiden hoidossa on suomalaisten mielestä parhaiten onnistuttu tuoteturvallisuudessa, ravitsemuksellisessa hyvinvoinnissa ja taloudellisessa vastuussa. Vastaajien mielestä eniten parantamisen varaa on eläinten hyvinvoinnissa, sosiaalisessa vastuussa ja kotimaisen/paikallisen hyvinvoinnin lisäämisessä

Vastuullisuustutkimuksen tulokset nostavat selkeitä kehityskohteita esiin

Elintarvikealan yrityksien toimintaa erittäin tai melko vastuullisena pitää noin neljännes suomalaisista. Vain joka kymmenes vastaaja kokee, että ostotilanteessa vastuullisesti tuotettu elintarvike on helppoa erottaa ei-vastuullisesti tuotetusta elintarvikkeesta. Elintarvikepakkausten vastuullisuuteen liittyviä merkintöjä erittäin tai melko ymmärrettävinä pitää viidennes vastaajista. Tunnetuimpia ja eniten ostopäätökseen vaikuttavia merkkejä olivat tuotteiden alkuperää koskevat pakkausmerkit.    

Elintarvikealan vastuullisuusviestintää erittäin tai melko läpinäkyvänä ja ymmärrettävä pitää alle 10 % suomalaisista. Vain noin joka kymmenes suomalainen luottaa erittäin tai melko paljon siihen, mitä elintarvikealan yritykset kertovat vastuullisuudestaan. Vastuullisuusviestinnän läpinäkyvyyteen, ymmärrettävyyteen ja luotettavuuteen kannattaa kuitenkin panostaa, koska yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että vastuullisuusteot tulevat olemaan tulevaisuudessa melko tai erittäin tärkeitä tekijöitä elintarvikealan yritysten menestymiselle.  

Haluatko saada lisää uunituoretta tietoa elintarvikealan vastuullisuudesta? Laaja tutkimusraportti aiheesta on valmistumassa toukokuun loppuun mennessä, lisätietoja tästä.

Ota yhteyttä Iro Researchiin asiantuntijoihin täältä.

Iro Research Oy on yksi Suomen monipuolisimmista tutkimustaloista. Se tarjoaa luotettavaa tutkimustietoa useiden eri toimialojen toimijoille ja sen asiakaskunnassa on useita johtavia suomalaisyrityksiä. Vuosittain Iro Research toteuttaa keskimäärin 500 tutkimusprojektia, ja sillä on käytössä oma datankeruuorganisaatio. Iro Research Oy:ssa sovelletaan markkinatutkimusalan ISO 20252 laatustandardia ja noudatamme toiminnassamme tinkimättömästi kansainvälisen markkinatutkimustoimistojen liiton (ESOMAR) sääntöjä.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)