Mainos

Arvostatko myyntiä ja markkinointia?

11.3.2024 6:18
MarkkinointiUutiset
Myyjä ja markkinoija innostuu työnsä monipuolisuudesta ja on ylpeä työstään. MMA:n tutkimus paljastaa niin työn haasteet kuin ilotkin.

MAINOS: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n viime vuoden lopussa julkaistu Myynti & Markkinointi 2023 -barometri tuo esiin, että alojen työssä on runsaasti positiivisia puolia. Niitä ovat muun muassa työn monipuolisuus ja vaihtelu, työskentelytapojen joustavuus sekä alan tarjoamat mahdollisuudet ja ammatillinen kasvu. 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista peräti 85 prosenttia on ylpeä työstään, mikä on selkeä viesti oman työn arvostuksesta.

Innostusta työhön tuovat selkeät tavoitteet, arvostava johtaminen, yhteisöllisyys, kouluttautuminen ja palkitseminen. Lisäksi omaa alaa suositellaan merkittävästi enemmän silloin, kun työpaikalla on hyvä työilmapiiri, ammatillista kasvua mahdollistetaan ja palkka on kilpailukykyinen.

Tyytyväisyys työhön näyttää myös nousevan iän myötä, mikä voi johtua muun muassa osaamisen karttumisesta. Yli 70 prosenttia vastaajista uskoo myös työskentelevänsä alalla vielä kolmen vuoden päästä. 

Arvostus on työnilon voimavara

Myynti- ja markkinointityön luonne tiukkoine aikatauluineen ja tulospaineineen voi myös kuormittaa ja vaikuttaa alan ammattilaisten työssä jaksamiseen. Työn negatiivisina puolina barometrissä mainitaan muun muassa paine, kiire ja rajalliset resurssit. Samankaltainen tulos nousee esiin MarkkinointiKollektiivin hyvinvointikyselyssä, jossa nousevat esiin kiireen lisäksi silpputyö, sisäisen viestinnän haasteet ja liian suuri työmäärä uuvuttaviksi tekijöiksi markkinointityössä.

Toisaalta työn joustavuus ja vaihtelevuus sekä mahdollisuus uuden oppimiseen ovat tekijöitä, jotka saavat ihmiset jaksamaan työssä.

Jaksamiseen ja hyvinvointiin voi vaikuttaa myös tunne siitä, arvostavatko muut omaa työtä. MMA:n tutkimukseen vastanneista 39 prosenttia pitää myyntialaa arvostettuna. Paremmaksi koetaan markkinointialan arvotus, tätä mieltä on yli puolet (52 %) vastaajista.

Barometrin vastaajat kertovat, että innostusta työssä lisäävät johtamisen lisäksi arvostus, työyhteisö ja yhteisöllisyys sekä selkeät tavoitteet ja odotukset.

– Jokaisen kannattaa osoittaa arvostusta työkavereita, kumppaneita ja asiakkaita kohtaan. Myös omista onnistumisista on tärkeää iloita. Ammattitaidon arvostaminen on liima, joka tartuttaa positiivista ilmapiiriä osaajiemme työyhteisöön. Tutkimuksemme osoittaa, että tätä kaipaavat niin myyjät kuin markkinoijatkin, kertoo MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki

Pehmeät taidot johtajan työkalupakkiin!

Hyvin toimivat ihmisten väliset suhteet ylläpitävät työhyvinvointia. Sekä johdon että työkaverien tuki ja positiivinen palaute ovat kullanarvoisia paineiden keskellä. Myös MarkkinointiKollektiivin tutkimustuloksissa korostuu, että iloa markkinoijan työhön tuovat ihanat työkaverit sekä luovan työn innostavuus ja mahdollisuudet kokeilla uutta.

Muuttuvassa työelämässä johtajan työkalupakkiin kuuluu olennaisina pehmeinä taitoina motivointi, läpinäkyvä ja avoin viestintä sekä työhyvinvoinnin tukeminen. Hierarkkinen ja jäykkä johtamistyyli ei saa myyjiä ja markkinoijia kukoistamaan työssään.

Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, kuten työkykyvalmennusta ja avointa keskustelua työhyvinvoinnista.   

– Kun alojemme ammattilaiset viihtyvät työssään, myös yritys menestyy. Ja jos kuormitus kasvaa liian suureksi, kannattaa pyytää apua matalalla kynnyksellä. Me MMA:ssa tarjoamme jäsenillemme maksutta esimerkiksi työkykyvalmennusta, Hovinmäki muistuttaa.  

MMA:n tehtävänä on edistää myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten menestystä ja hyvinvointia. Alan ammattilaisten omalla etujärjestöllä on merkittävä rooli työssä jaksamisen mahdollistajana. 

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Myynti & Markkinointi 2023

Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin toteutti MMA:n toimeksiannosta Tutkimustoimisto Vastakaiku. Kysely toteutettiin kesä-elokuussa 2023 sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 678 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista eri puolilta Suomea. Lisäksi tutkimuksen laadullisessa osassa haastateltiin 21 myynnin ja markkinoinnin vaikuttajaa. Barometrin tavoitteena oli syventää ymmärrystä myynti- ja markkinointityön nykytilasta, arvostuksesta ja strategisesta merkityksestä, johtamisesta ja työelämän murroksesta sekä teknologioiden kehityksestä ja tulevaisuuden trendeistä.

Lataa MMA:n raportti »